Elastomery - protihlukové rohože

Vyrábíme v Německu
Firma Dätwyler vyrábí kvalitní elastomerové pryžové rohože, které účinně tlumí otřesy a emise zemního hluku způsobené kolejovou dopravou.
Rohože jsou vyráběny z přírodních a syntetických kaučuků odolných proti stárnutí.
V České republice byly rohože testovány za provozu a získaly Osvědčení Českých drah.

Protihluková rohož VH 20-01

Výrobní program

Efektivní system k snížení vibrací, akustického a zemního hluku.
Rohože jsou vyráběny v tloušťkách od 12-25 mm v různých tuhostech.

 

Tloušťka 12 - 25 mm
Śíře 625 mm
Délky 6 m, 10 m, 12 m

 

Protihlukové rohože S 22-02/A / S 22-04 /A

Rohože jsou vkládány do kolejového lože tramvajových a
železničních tratí a jsou zejména vhodné do kolejového lože
mostů a Metra. Výrobky jsou testovány technickými ústavy
TAZUS Praha a TASUS Bratislava a získaly Osvědčení SŽDC
Reference v Česku : tramvajová trať v historickém centru Prahy,
Metro Praha, železniční most Praha Bělehradská, železniční viadukt
ve Znojmě a Trojský most v Praze

 

Tloušťka 22 mm
šíře 625 mm
délky rolí 10 m /6 -10 -15 m/
tvrdost 40 + / - ShA
Hmotnost 14,2 kg
Statický modul tuhosti 0,03 N/ mm3
Dynamický modul tuhosti 0,034 N/ mm3
Nasákavost vodou < 1 %

 

Protihlukové rohože ST 25-01 / ST 25-02

Protihlukové rohože ST 25-01 jsou používány
pro velmi zatížené oblasti k snižování zemního hluku a vibrací.
Rohože byly položeny v oblasti výhybek v Pražském Metru

 

Tloušťka 25 mm +/-2
Šířka 625 mm
Délky rolí 10 m /6 - 10 - 15 m /
Tvrdost 35 + / - Shore A
Hmotnost 16,5 kg / m 2
Statický modul tuhosti 0,011 N / mm 3
Dynamický modul tuhosti 0,015 N / mm 3
Nasákavost vodou < 1 %

 

Protihluková rohož VM 12-01

Rohože typu VM 12-01 jsou vkládány jak do kolejového lože
tak i do stavebních konstrukcí.
Účinným opatřením k redukci hluku ve stavbě je tlumení chvění.
To znamená umístění izolační rohože s nízkým koeficientem tuhosti
mezi místem generace chvění a chráněnou stavbou.

 

Tloušťka 12 mm
Šíře 625 mm
Délky rolí 10 m /6 -10- 15 m /
Tvrdost 50 +/- 5 Shore A
Hmotnost 9,3 kg/ m 2
Statický modul tuhosti 0,1 N / mm 3
Dynamický modul tuhosti 0,15 N / mm 3
Nasákavost vodou < 1 %

 

Protihluková rohož VM 20-01

Izolace staveb protihlukovými rohožemi

 

Tloušťka 20 mm
Šíře 625 mm
Délky rolí 10 m / 6 - 10 -15 m /
Tvrdost 50 +/- Shore A
Váha 18,3 kg / m 2
Statický modul tuhosti 0,114 N / mm 3
Dynamický modul tuhosti 0,166 N / mm 3
Nasákavost vodou < 1 %